Planering

Effektivt nyttjande av utrymme, hållbarhet, stabilitet, säkerhet och låg egenvikt har stor betydelse när man bestämmer sig för bilinreding. Riktigt till sin förtjänst kommer dessa egenskaper först om man redan vid planeringen tar med det i beräkningen.

Säkerhet börjar redan vid planering av att lasten, med olika vikt, placeras ut på ett förståndigt sätt i fordonet. Effektivt nyttjande av utrymme kommer vid medvetenhet om åtkomstmönster av material och verktyg. Branchspecifika eller individuella behov får sin perfekta lösning när det tas med i början av planeringen.

Botts servicepartner och experter skapar indiduella lösningar som är anpassade för er. I tätt samarbete med er följer en genomarbetad behovsanalys och det skapas CAD-skisser som visiualiserar erbjudandet. Redan i början av rådgivningen visas era första idéer med hjälp av demobilar.